GN Polska

 AR Accountant 

Na tym stanowisku wymagany jest specjalista ds. finansów, który ma doświadczenie w zakresie księgowości AR, najlepiej w organizacjach GBS lub usług wspólnych, wykazujący połączenie silnych umiejętności w zakresie finansów operacyjnych, w szczególności w zakresie obsługi procesów fakturowania i rozpoznawania przychodów, oraz umiejętności interpersonalnych w zakresie interakcji z klientami i innymi zainteresowanymi stronami, zgodnie z wymaganiami.

Aplikuj

GN Polska

Centrum IT i R&D w Polsce

Możliwość pracy w pełnym wymiarze godzin

Warszawa / zdalnie

Brain Embassy, Warsaw/Poland

Wymagania:

 • Ponad 3 lata doświadczenia w AR, najlepiej w MNC lub usługach wspólnych
 • Znajomość podstaw rachunkowości
 • Wysoki stopień dokładności
 • Poszanowanie dla terminów
 • Uczciwość w działaniu
 • Ukierunkowanie na realizację
 • Znajomość i doświadczenie z D365
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Obowiązki:

 • Generowanie faktur (z wyłączeniem faktur związanych z zapasami lub innych zautomatyzowanych faktur) zgodnie z określonymi terminami
 • Generowanie not kredytowych w razie potrzeby
 • Zapewnienie terminowej wysyłki faktur w celu uniknięcia zakwestionowanych i anulowanych faktur oraz zapewnienie utrzymania cykli płatności klientów
 • Przetwarzanie not obciążeniowych klientów
 • Rozliczanie zaliczek klientów z odpowiednimi fakturami
 • Odpowiedzialność za otrzymywanie płatności i wykorzystywanie środków pieniężnych na salda klientów
 • Przesyłanie raportów bankowych do D365 w celu ułatwienia dopasowywania faktur i płatności (wszędzie tam, gdzie nie jest to zautomatyzowane)
 • Stałe monitorowanie niewykorzystanych wpływów gotówkowych i kontaktowanie się z klientami / bankami w celu rozwiązania rozbieżności (np. brakujący numer faktury)
 • Rozpoznawanie przychodów dla trwających projektów w oparciu o Incoterms i niezafakturowane projekty
 • Terminowe wykonywanie czynności związanych z zamknięciem miesiąca:
  • Terminowe zamknięcie księgi pomocniczej
  • Rezerwy na nieściągalne należności
  • Rezerwy na dyskonto
  • Przeszacowanie należności
  • Działania związane z rozpoznawaniem przychodów
  • Zamknięcie księgi pomocniczej
 • Uzyskiwanie okresowych potwierdzeń salda klienta, uzgadnianie kont i odpowiadanie na zapytania klientów
 • Sporządzanie miesięcznych raportów finansowych i zarządczych dotyczących AR
 • Badanie i rozwiązywanie wszelkich nieprawidłowości lub zapytań
 • Wspieranie menedżera AR i zespołów ds. doskonałości procesów w różnych inicjatywach usprawniających procesy i zwiększających wydajność
 • Pomoc w audytach wewnętrznych i zewnętrznych w celu zapewnienia kompletnych, terminowych i dokładnych odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji
 • Zapewnienie "zorientowania na klienta" i "partnerskiego podejścia" w celu rozwijania silnych relacji z innymi grupami roboczymi
 • Zapewnienie rozwiązywania błędów zgodnie z wysokimi standardami, w rozsądnych ramach czasowych i z myślą o zadowoleniu użytkownika końcowego.
 • Odpowiedzialność za realizację własnych celów i ustalanie priorytetów oraz poprawę wyników poprzez skupienie się na samokształceniu

Więcej informacji:

 • Konkurencyjne wynagrodzenie wraz z premią roczną oraz atrakcyjny pakiet benefitów obejmujący opiekę medyczną, kartę lunchową/kafeteryjną, ubezpieczenie na życie i plan emerytalny.
 • Środowisko, które zapewnia możliwość pracy z wieloma interesariuszami, profesjonalne wsparcie oraz możliwość dzielenia się wiedzą i najlepszymi praktykami
 • Możliwości ciągłego rozwoju w międzynarodowym środowisku, które zainspiruje Cię do rozwoju zawodowego i osobistego
 • Duża różnorodność projektów i zadań, ambitne cele i niezależność w ich realizacji
 • Elastyczne warunki pracy - hybrydowy model pracy
 • Nowoczesne biuro w dogodnej lokalizacji, w centrum Warszawy

Zbliżamy ludzi przez tworzenie inteligentnych systemów słyszenia, audio, wideo i technologii gier.

Zainspirowani ludźmi i napędzani innowacją, dostarczamy technologie audio i video. Wzmacniamy zmysły. Pomagamy osobom z utratą słuchu pokonywać codzienne wyzwania, w biznesie poprawiamy komunikację i współpracę, a audiofilom i entuzjastom gier zapewniamy świetne wrażenia.

GN zostało założone ponad 150 lat temu z wizją połączenia świata. Dziś, wierni temu dziedzictwu, GN dotyka więcej ludzkich serc niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki naszej unikalnej wiedzy i szerokiej gamie produktów i usług w naszej historii – łączymy ludzi z tym, co dla nich najważniejsze.

Nasze marki Jabra, ReSound, SteelSeries, Beltone, Interton, BlueParrott, Danavox i FalCom są znane w aż 100 krajach. Założona w 1869 roku Grupa GN zatrudnia ponad 7 000 osób i jest notowana na Nasdaq Copenhagen (GN.CO). Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony GN.com i śledzenia naszych mediów społecznościowych: LinkedIn, Facebooku oraz X.